1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Ubezpieczenia


Szukasz taniego ale kompleksowego ubezpieczenia?

Chcesz powierzyć komuś nie tylko inkasowanie składki ale również opiekę nad twoim samochodem i bliskimi?

Jesteśmy tu dla Ciebie. Proponujemy ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, ubezpieczenia turystyczne.

Myśląc o ubezpieczeniach myślimy o własnym bezpieczeństwie i naszych najbliższych. Dlatego przy wyborze Towarzystwa Ubezpieczeniowego warto dokładnie przeanalizować ogólne warunki i nie sugerować się tylko ceną. Często tanie ubezpieczenia w swoich ogólnych warunkach zawierają szereg wyłączeń które narażają nas na poważne konsekwencje finansowe podczas zaistniałego zdarzenia.

Długo analizowaliśmy wszystkie za i przeciw przy wyborze dostawców usług ubezpieczeniowych. Korzystając ze swojego kilkunastoletniego doświadczenia wybraliśmy te które:

* mają szeroki zakres ubezpieczeń,
* mają przejrzyste warunki ubezpieczeń bez ukrytych wyłączeń
* są atrakcyjne cenowo,
* są przychylne podczas likwidacji szkód,
* są firmami z długoletnim doświadczeniem.

W swojej ofercie posiadamy ubezpieczenia:

OC Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, które musi posiadać każdy pojazd dopuszczony do ruchu drogowego.
Suma gwarancyjna na dzień dzisiejszy wynosi 1500000 EUR – szkody na osobie oraz 300000 EUR – szkody w mieniu (podczas jednego zdarzenia).
Ubezpieczenie OC daje nam gwarancję wypłaty odszkodowania, które pokryje szkody wyrządzone przez nasz pojazd podczas zaistniałego zdarzenia.

AC Ubezpieczenie Autocasco
Dobrowolne ubezpieczenie Autocasco daje nam poczucie komfortu osobistego.

Umowa jest zawierana zazwyczaj na okres 12 miesięcy, a jej zakres reguluję OWU (ogólne warunki ubezpieczenia).
Z polisy AC możemy liczyć na odszkodowanie wówczas gdy:

* sam ponosisz winę za uszkodzenia samochodu uszkodzenia samochodu podczas zdarzenia drogowego,
* sprawca uszkodzeń nie jest znany,
* uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami,
* nasz pojazd zostanie uszkodzony z powodów żywiołów (np. powodzi, gradu, huraganu, pożaru)
* nasz pojazd zostanie skradziony.
Przy zawieraniu tego ubezpieczenia należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia lub zakres odpowiedzialności który jest podany w OWU np. kwotowy udział własny w szkodach lub konsumpcje sumy ubezpieczenia po szkodzie.

Polisa AC jest zazwyczaj wymagana do pojazdów, które są przedmiotem umów kredytowych oraz leasingowych.

NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

Dobrowolne ubezpieczenie, którego przedmiotem są trwałe uszczerbki na zdrowiu oraz śmierć ubezpieczonego podczas zdarzenia drogowego.

Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący samochodem wraz z kierowcą.

Wysokość ubezpieczenia jest wyrażona w kwocie od której jest liczona składka w zależności od tego na ile osób jest zarejestrowany pojazd. Najczęściej jest to kwota 10000 zł dla każdego z pasażerów. Wysokość wypłacanego odszkodowania jest proporcjonalnie liczona do procentu uszczerbku na zdrowiu. np. Jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi 7% uszczerbek na zdrowiu przy wartości ubezpieczenia 10 000 zł to wówczas otrzymamy odszkodowanie w wysokości 700 zł. Podczas śmierci jest to oczywiście 100% tj. 10 000 zł.

ASSISTANCE

Ubezpieczenie Assistance

Dobrowolne ubezpieczenie które często jest podczepiane jako nieodpłatne ubezpieczenie(w podstawowym zakresie) do OC lub AC.

Ubezpieczenie ASSISTANCE daje nam gwarancje pomocy podczas zdarzenia drogowego lub awarii pojazdu.

Obejmuje zazwyczaj holowanie oraz samochód zastępczy, którym możemy kontynuować dalszą drogę.

Zakres podstawowego ASSISTANCE obejmuje teren RP przy rozszerzonych wariantach jest to teren UE.

GAP

Ubezpieczenie utraty wartości fakturowej samochodu przez 3 lata.

Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zamówionego samochodu (GAP fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku samochodu używanego (GAP Autocasco) a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

Dzięki ubezpieczeniu GAP otrzymasz dodatkowe odszkodowanie umożliwiające zakup nowego pojazdu lub rozliczenie umowy leasingowej, kredytowej.